Årsmöte 2024

Här kommer information om kommande årsmöte läggas upp.

Tveka inte att höra av er om ni har frågor till ordförande: [email protected]

Tidigare års årsmöteshandlingar hittar du här.

Stadgar för valberedningen

Till medlemmarna i Hedemora-Säters brukshundklubb: Stadgar för valberedningen

  • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
  • Medlem kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 december. Det kan ske anonymt men personen i fråga måste vara valbar.
  • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
  • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast 12 dagar före årsmötet.
  • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet.