Årsmöte 2023

Till medlemmarna I Hedemora-Säters brukshundklubb Stadgar för valberedningen

  • Valberedningens preliminära förslag delges medlemmarna senast den 15 november.
  • Medlem kan nominera ytterligare kandidater till styrelsen senast den 15 december. Det kan ske anonymt men personen i fråga måste vara valbar.
  • Styrelsen lämnar inkomna förslag till valberedningen senast den 22 december.
  • Valberedningen lämnar sitt slutgiltiga förslag till styrelsen senast 12 dagar före årsmötet.
  • Styrelsen gör handlingarna tillgängliga för medlemmarna senast 7 dagar före årsmötet.

Samtliga nominerade kandidater är valbara och ska delges medlemmarna.

Valberedningens preliminära förslag till styrelse för Hedemora-Säter Brukshundklubb verksamhetsåret 2023:

Titel Namn Typ Period
Ordförande Johanna Fredholm omval 1 år
Vice ordförande Vakant   2 år
Kassör Susanne Jonsson nyval 2 år
Sekreterare Jenny Andersson kvarstår 1 år
Ledamot Max Hummelgård kvarstår 1 år
  Emmy Westerholm kvarstår 1 år
  Elin Henningsson nyval 2 år
Suppleant 1:a Nils Eriksson fyllnadsval 1 år
Suppleant 2:a Bitte Jonsson nyval 2 år
Revisor Gisela Wieholm Backlund omval 1 år
  Barbro Bergström omval 1 år
Revisorsuppleant Kicki Fredlund omval 1 år
Valberedning Sandra Forsberg sk. kvarstår 1 år
  Vakant omval 2 år
  Vakant nyval 1 år

Tidigare års årsmöteshandlingar hittar du här.