Medlemsmöten

Medlemsmöten hålls ute i Skoga den första helgfria måndagen kl. 19.00 i mars, april, maj, september, oktober och november.

På medlemsmöten följer vi en fast dagordning, utser justerare och skriver protokoll. Det finns alltid fika och gott att köpa i stugan.

Alla medlemmar är varmt välkomna - ju fler desto bättre!


Dagordning för medlemsmöten (rev. sept 2022):

• Öppnande
• Fastställande av dagordning
• Val av justerare
• Tidigare protokoll
• Skrivelser
• Rapporter
    A. Styrelsen
    B. Kassarapport
    C. HUS - Hundägarutbildningen
    D. Tävlingssektorn
    E. Agilitysektorn
    F. Kökssektorn
    G. Skoga-sektorn
    H. Stugfogde
    I. Ungdomssektorn
    J. Övriga rapporter

• Skoga
Hemsidan/Facebook/Instagram
• Övriga frågor
• Avslutning

Årsmötet

I början av varje år hålls årsmöte för föregående års verksamhet (aktiviteter och ekonomi) och val av styrelse för det nya året. Alla medlemmar är varmt välkomna och det bjuds på smörgåstårta till de som deltar på mötet.

Förra årets årsmöteshandlingar hittar du här.

 

Dagordning för årsmöte

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av mötets utlysning

§3 Fastställande av röstlängd

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§5 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

§6 Fastställande av dagordning

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

§8 Sektorernas verksamhetsberättelser

§9 Balans- och resultaträkning

§10 Revisionsberättelse

§11 Fastställande av resultat- och balansräkning

§12 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§13 Fastställande av verksamhetsplan/mål för det kommande året

§14 Fastställande av medlemsavgifter

§15 Val - valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga 14 dagar före årsmöte

§16a Justering av punkt 15

§16b Firmatecknare

§17 Datum för KM. Datum för medlemsmöten.

§18 Övriga frågor

§19 Avslutning av mötet

Årsmöte

Årsmöte 2022

DATUM: Söndag 27 Februari 2022
TID: 15:00
PLATS: Sveaskogs-lokaler, Åsgatan 30, Hedemora

Sista dag för anmälan är 20 Februari 2022 genom att mejla till ordförande Åsa Eriksson, [email protected]

 

Ladda ner Kallelse till årsmöte 2022 📥

 


 

Förra årets årsmöteshandlingar hittar du här.

Adress

Hedemora-Säter brukshundklubb c/o Gilén Granegärd
Marknadsvägen 22, 776 33 Hedemora
Bg: 740-9840

Skoga-stugan

Hitta hit →
Kontakta styrelsen →