Verksamhetsplan 2022

Allmänt

Verksamhetsplanen utgår från att vår organisation arbetar i sektorer. I varje sektor/utskott finns en sammankallande, denne kallar till möten och representerar utskottet mot styrelsen. Styrelsen kommer under 2022 att göra en arbetsordnings för klubbstyrelsen och sektorer/utskott.

Arbetet under året utgår från ett årshjul (se Årshjulet) för att tydliggöra arbetet under året 2022 samt kunna delge detta till våra sponsorer.

 

Tävlingssektorn

En från varje utskott inom de olika grenarna är sammankallade och ansvarig för att informera till tävlingssektorn. För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 • Bruksutskottet
 • Lydnadsutskottet
 • Agilityutskottet
 • Nose Work utskottet
 • Rallylydnadsutskottet
 • Arbetsgrupp DM rallylydnad
 • Arbetsgruppen för DM i rallylydnad ansvarar för att genomföra DM i rallylydnad under 2022 men hjälp av tävlingssektorn.

Kökssektorn

För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 

Utbildningssektorn

För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 

Ungdomssektorn

För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 

Stugfogde

För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 

PR/info sektorn

För information om arbetsbeskrivningen läs Arbetsordning för klubbstyrelse och sektor/utskott.

 

Mål
 • Att alla ska känna sig välkomna.
  Att få alla medlemmar att känna sig välkomna på klubben och vilja delta i de aktiviteter vi anordnar som tävlingar, träningar och kurser. Bjuda in medlemmarna till aktiviteter, med mejl som komplement till hemsidan, Facebook-gruppen och Facebooksidan
 • Fler deltar aktivt.
  Fortsätta uppmuntra fler medlemmar att aktivt delta i klubbarbete i utskott och styrelse, som instruktörer, ledare för träningsgrupp och funktionärer på tävling.
 • Möta behov av utbildning
  Fortsätta att möta befintliga medlemmars behov av utbildning och locka nya medlemmar genom vårt kursutbud. Vi behöver erbjuda både grundkurser och vidareutbildningar samt utbildning av våra instruktörer.
 • Anordna tävlingar
  Fortsätta anordna trevliga tävlingar och intressanta evenemang.
 • Träningskvällar
  Tisdagsträningar med skott och instruktör samt skogavärd. Torsdagsträningar med
  rallylydnad samt lördagsträningar under vinterhalvåret.
 • Tävlingsekipage
  I den mån det går tillgodose tävlingsekipagens behov
 • Utveckla klubben framåt.
  Att ständigt arbeta för att utveckla klubben genom att vara öppna för nya idéer och bemöta medlemmarnas önskemål
 • 1 års mål
  • Bygga staket runt agilityplanen
  • Tillgänglighetsanpassa ingången till stugan
  • Under året att genomföra kurser fördelat på kursutbudet
  • Anordna pysselkvällar för medlemmar
  • Samkväm för medlemmarna
 • 3 års mål
  • Utbilda flera funktionärer samt instruktörer.
  • Öka medlemsantalet.
  • Förråd till de olika planerna.
  • Utöka träningsmattan i klubbstugan.
  • Bättre belysning på appellplanen samt sätta upp belysning på agilityplanen.
 • 5 års mål
  • Ny toalett som är tillgänglighetsanpassad.
  • Större parkering.
  • Måla om stugan/ alternativ byta ut panelen.
  • Byta ut elen i stugan

 

 

Årshjulet 2022

arshjulet

 

 

 Verksamhetsplan 2022 📥 som PDF