Om klubben

Hedemora-Säter brukshundklubb är en klubb i södra Dalarna. Klubben startades 1949 och har idag aktiviteter inom bland annat lydnad, agility, bruks- och tjänstehund. Vi håller till ute i Skoga en bit från Hedemora, där vi har gott om utrymme för både träning och tävling.

Alla medlemmar ska vara goda ambassadörer för hunden. Våra fyrfota vänner är värda den respekten.

Det är styrelsens förhoppning att allt fler hundägare och även andra intresserade ska gå med i Svenska brukshundklubben som ständigt utbildar nya instruktörer, domare och funktionärer - allt med tanke på att tillgodose alla tänkbara behov hos hundar, hundägare och alla som berörs. I vår klubb erbjuder vi hundägarutbildningar på olika nivåer, från valpkurser till kurser i tävlingslydnad.

Framför allt strävar vi inom styrelsen efter att skapa en god kamratanda och ge våra medlemmar känslan av att delta i något positivt och väsentligt för hundhållning i ett modernt samhälle.

Helt klart ska vi vara goda förebilder för allt hundägande.

Styrelsen hälsar alla intresserade välkomna i verksamheten med eller utan hund!

 

Stugan1
Städdag ute i Skoga

 


 

Lite historik

Klubben bedriver idag en omfattande verksamhet för alla hundraser. Från början gällde det bara de då godkända brukshundsraserna.

Klubben bildades den 27 maj 1949 vid ett möte i Hedemora till vilket ett tiotal intresserade kom. Bakgrunden var att Svenska armén efterlyste reservhundar för försvarets räkning. Eftersom Hedemora ansågs för litet upptagningsområde allierade man sig med Säter som låg inom godtagbart avstånd. Denna allians består alltjämnt.

Idag då de flesta människor är bilburna är avståndet försumbart men vid starten var avståndet kännbart. Instruktörer och övningsområde saknades så verksamheten pågick på olika tillfälliga platser. Skytteplan på Stadsberget var ofta samlingsplats och därifrån utgick man för olika aktiviteter.

Instruktörer utbildades vid Arméhundskolan i Sollefteå. Kurserna var avgiftsfria men eleverna fick inga bidrag utan måste ta ut semester just de tiderna kurserna pågick. Kurserna var i tre steg med två veckor i varje omgång. Den första från klubben som utbildade sig var Torsten Hedqvist från Säter som kom att jobba som instruktör i många år. Han utförde ett berömvärt arbete och fraktade sig med motorcykel vilken flitigt slet vägarna mellan Hedemora Säter.

Under senare delen av 50- och början av 60-talet var Hedemora en mycket aktiv draghundklubb med många utövare. Detta resulterade i att klubben vid två tillfällen fick förtroendet att anordna SM för draghundar. Vid båda tillfällena skildes klubben från uppgiften med endast goda omdömen vilket självfallet stärkte vi-känslan och ökade tilliten till föreningens förmåga.

Sökandet efter lokaler för klubbens verksamhet pågick ständigt. En tillfällig lösning erhölls genom uppförande av militära valvbågehus vid Brunnsjön men måste snart överges p.g.a. översvämningar. 1967 kunde klubben inköpa nuvarande Skoga och därigenom få en avsevärt förbättrad situation.

Från att i början ha sysslat med hundar av brukshundras övergick klubben snart till att omfatta alla raser. Detta var resultatet av att ägare av mindre hundar börjat inse att en dresserad hund har man större glädje av.

För allas trevnad

Hänsyn

Ha din hund under uppsikt och låt den inte gå fram till något ekipage utan att du frågar om lov först.

 

Stugan

Våra hundar får följa med in i stugan, men vi städar så klart upp efter dem om det behövs. Vi plockar undan efter oss, diskar och kastar skräp i papperskorgen när vi fikat klart, detta gäller också självklart utomhus.

 

Möten/sammanträden

Om möte eller kurs pågår i stugan , respektera det och undvik att använda stugan under kurs eller mötestiden.

 

Rastning av hundar

Inga hundar får rastats på planerna, rastning sker vid rastslingorna eller på vägen in till klubben. Glöm inte att plocka upp efter din hund och kasta påsen i soptunnan. 

 

Löptikar

Löptikar är välkomna att träna på Lilla planen/Agilityplanen. En vecka före tävling är det ej tillåtet att beträda planen med sin löptik.

För att ta dig dit med din löpande tik så följer du rastslingan (följ de blå snitslarna).

 

Träning med klubbens material

Vid träning med klubbens material, se till att du plockar in apportbockar, rutan m m i ladan efter du tränat klart. Lydnadshindret ska plockas ihop när du tränat klart, inga plankor får ligga kvar i gräset. En Agilitybana står uppe i en vecka under sommaren. De övriga hinder som plockas fram ställs tillbaka.

 

Tänk på: Anläggningen är till för medlemmar i klubben. Du är dock givetvis välkommen att träna hos oss om du kommer från en annan brukshundklubb!

Ta gärna en titt i kalendern eller ta kontakt med oss innan för att kolla vilka dagar det inte är fullt med kurser och annat vid anläggningen.

 

Hedemora – Säters Brukshundklubb tar tillsammans avstånd till våld mot hundar i alla situationer. Du får aldrig slå eller medvetet skada sin hund fysiskt eller psykiskt. Vi tar också avstånd från all träningsredskap som t ex stackel och elhalsband som har till syfte att skada eller straffa hunden. Sådana redskap är förbjudna enligt svensk lag

Adress

Hedemora-Säter brukshundklubb c/o Gilén Granegärd
Marknadsvägen 22, 776 33 Hedemora
Bg: 740-9840

Skoga-stugan

Hitta hit →
Kontakta styrelsen →