Hedemora-Säter brukshundklubb

 Aktuellt!

 Snart dax för årets tack till alla som jobbat för klubben under 2017

 Inbjudan till tacksägelsefest

  


 

ÅRSMÖTE

KALLELSE

Du hälsas hjärtligt välkommen till årsmöte för verksamhetsåret 2017
i Hedemora-Säter Brukshundklubb.

 Datum: söndagen den 18 februari 2018

Tid: 15.00

Plats: Sveaskog (LRF-konsult) Åsgatan 30.
Om parkeringen är full, använd Gammelgårdens parkering.

Anmäl ditt deltagande senast 12/2 (pga smörgåstårta)
till Yvonne 0225-130 34,

Mail: yericsson@telia.com

 

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

§1 Mötets öppnande

§2 Godkännande av mötets utlysning

§3 Fastställande av röstlängd

§4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare

§5 Val av ordförande samt sekreterare för årsmötet

§6 Fastställande av dagordning

§7 Styrelsens verksamhetsberättelse för det gångna året

§8 Sektorernas verksamhetsberättelser

§9 Balans- och resultaträkning

§10 Revisionsberättelse

§11 Fastställande av resultat- och balansräkning

§12 Ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§13 Fastställande av verksamhetsplan/mål för år 2018

§14 Fastställande av medlemsavgifter för år 2019

§15 Val- valberedningens förslag kommer att finnas tillgängliga 14 dagar före årsmöte.

§16a Justering av punkt 14

§16b Firmatecknare

§17 KM-datum. Datum och plats för KM Rallylydnad. Datum för medlemsmöten. Medlemsträffar? Utvärdering av 2017 års KM.

§18 Övriga frågor

§19 Avslutning av mötet

 


 

Månadens bild - Januari 2018 - Gänget har tävlat i Startklass i Avesta

onsdag
24
januari

2018
Vecka 4

Uppdaterat

2018-01-16 Nytt under Tävling - Aktiva ekipage och Champions.

2017-01-07 Puff på startsidan om årets tacksägelsefest. Puff på startsidan om årsmötet. Nytt under Tävling - Aktiva ekipage. Månadens bild januari. Vintrig bakgrund.

2017-12-14 Julhälsning på startsidan med länk till julfaror för hunden.

2017-12-07 Nytt under Tävling - Aktiva ekipage. Månadens bild december. Ändrat utseende, lite vintrigare.

2017-11-20 Inbjudan till inofficiell utställning i Skoga den 2 juni 2018 finns under fliken Inbjudningar. Utställningssektor tillkommit under fliken Klubben - Sektorer och kommittéer.

> Alla uppdateringar

På Facebook

Bidrag till klubben

Brukar du spela Bingolotto?

Som prenumerant och Premiumkund kan du välja vart överskottet från just dina lotter ska gå. Du kan till exempel välja att överskottet ska gå till Hedemora-Säter brukshundklubb =)

> Läs mer om prenumeration på Bingolotter

Ett stort tack till våra sponsorer

Studiefrämjandet

Systembalkong AB

granngarden

Hedemora-Säter brukshundklubb
Box 111
776 22 Hedemora
0225-310 97
Bg: 740-9840

Skoga-stugan